top of page

PLANIFICACIÓN

Planificamos tódolos proxectos dos nosos clientes. Do mesmo xeito, realizamos as investigacións oportunas que nos permitan deixar documentación e planos sobre instalacións anteriores nas embarcacións sempre que o cliente o considere oportuno. Entendemos que é un deber ético e unha boa práctica profesional que o cliente saiba como se atopan instalados os seus equipo de a bordo. O equipos pertencen ao cliente e o coñecemento sobre como se integran no seu barco non debe ser un segredo para el.

bottom of page