top of page

Aviso Legal

1 LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información (LSSI), divúlgase a seguinte información xeral:

Que o dominio navega.gal a partir de agora no sitio web estea rexistrado a nome de NAVIGATION ELECTRONICS GALICIA, S.COOP.GALEGA con domicilio social na rúa baixada a Praia, 46, 36392 - Vigo (Pontevedra); empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Volume, da sección, Folio, Folla, primeira inscrición, provista do CIF F05380282, a partir de agora O TITULAR

.

2 CONDICIÓNS DE USO

.

I.- USUARIOS / AS

O acceso e / ou uso do sitio web naviga.gal atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese momento, íntegramente e sen ningunha reserva, estas condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementan , modificar ou substituír as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

.

II.- USO DA PÁXINA WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Do mesmo xeito, está prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

En canto aos contidos (información, textos, gráficos, ficheiros de son e / ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou se estea legalmente permitido.

 • Calquera violación dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.

 • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

 • Calquera intento de obter o contido do sitio web por calquera medio que non sexa o posto a disposición dos usuarios, así como os usados ​​habitualmente na rede, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O PROPIETARIO poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e o deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e / ou uso do mesmo.

.

IV.- HIPERLIGAZÓNS

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e o sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Está permitida a reprodución, total ou parcial, de calquera dos servizos ou contidos do sitio web.

 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, etiqueta do establecemento, denominación, logotipo, lema ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.

 • En ningún caso, O PROPIETARIO será responsable do contido ou servizos postos a disposición do público no sitio web desde o que se fai o "hiperenlace" ou da información e declaracións incluídas nel.

.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PROPIETARIO non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera índole que puidesen ser causados ​​por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web e / ou dos seus servizos ou contidos.

 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados específicos ou expectativas dos usuarios.

 • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos.

 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.

 • O uso ilícito, neglixente e fraudulento, ao contrario destas Condicións Xerais, boa fe, usos xeralmente aceptados ou orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

VIR. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo e servizos do sitio web é indefinida.
Non obstante o anterior, O PROPIETARIO resérvase o dereito de interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo web ou calquera dos servizos que o compoñen, nos mesmos termos que se inclúen na terceira condición.

VII. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
NAVIGATION ELECTRONICS GALICIA, S.COOP.GALEGA e o usuario, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para calquera dúbida que poida xurdir ou accións a exercer derivadas de a prestación do servizo web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do establecido neste documento.

No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, NAVIGATION ELECTRONICS GALICIA, S.COOP.GALEGA e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Xulgados de Vigo

3 RETIRADA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garante ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial no prazo máximo dun mes despois de comunicar os seus desexos por correo electrónico a info@navega.gal;

bottom of page